Integritetspolicy

Skånelins integritetspolicy

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. GDPR ersätter PUL (personuppgiftslagen) som sedan 1998 har reglerat hur och vem som får hantera personuppgifter.

Vems och vilka personuppgifter finns hos Skånelin?

Medlemmar: Namn, hemadress, telefonnummer och e-post.

Kurs- och studieresedeltagare: Namn, fakturaadress, telefonnummer och e-post.

Vad används dina personuppgifter till?

Medlemmar: information från Skånelin, inbjudan till kurser, studieresor och andra aktiviteter.

Kurs- och studieresedeltagare: deltagarlista och namnlapp och inbjudan till nästa kurs/resa.

Hur handhar vi era personuppgifter?
Skånelin kommer inte att sälja eller på annat sätt lämna ifrån sig era personuppgifter till någon utanför Skånelins organisation. De kommer endast användas till att bedriva den verksamhet som står i föreningens stadgar.

Om jag inte vill finnas i något register?

Som medlem är den enda möjligheten att gå ur föreningen. Det enda som då kommer att finnas kvar är de uppgifter vi enligt bokföringslagen måste spara i 7 år.

Som kurs- och studieresedeltagare kan du meddela Eva Olsson i styrelsen att du inte vill finnas i vårt register. Då finns bara de uppgifter kvar som vi enligt bokföringslagen måste spara i 7 år.

Vid frågor kontakta styrelsen.

Med vänlig hälsning
SKÅNELIN
Styrelsen